مانع ورود پولهای کثیف به انتخابات شوید

۳۲۰۰ نفر از بانوان فعال سیاسی کشور با انتشار بیانیه‌ای از قوه‌ قضائیه خواستند مانع ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات شود و مطرح کردند: وجود حجم بزرگی از پول‌های بادآورده و احتمال سرازیر شدن آن در عرصه انتخابات، خطر بزرگی است.

روزنامه ایران

شبکه خانگی