مجوز ایجاد بانک در پیاده‌رو را چه کسی صادر کرده است؟

رئیس کمیته عمران شورای شهرتهران از بررسی مجوزهای بانک شهر برای ایجاد شعب بانکی در پیاده روهای پایتخت خبرداد.

اتومبیل

فستیوال فیلم