محدودیت جدید برای برندگان اسکار ۸۸

با تعیین مقررات جدید از سوی مسئولان اسکار، برندگان امسال اجازه ندارند در سخنرانی‌های دریافت جایزه‌شان از دیگران تشکر کنند.

موسیقی روز

لردگان