محققان انگلیسی نقطه ضعف تومورهای سرطانی را کشف کردند

محققان دانشگاه و کالج لندن (یو سی ال) در گزارشی تحقیقاتی که روز جمعه منتشر شد مدعی شدند که با کشف نقطه ضعف تومورهای سرطانی روش درمان آن را یافته اند.

عکس

دانلود نرم افزار