محمدی گلپایگانی: سیاسی‌بازی و جناح‌بندی در مجلس خبرگان راه ندارد

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، جایگاه مجلس خبرگان را جایگاهی مقدس ذکر کرد و گفت: در این مجلس، سیاسی بازی، فرقه گرایی و جناح بندی ها راه ندارد.

دانلود آهنگ جدید

افق