مخالفت العبادی با استقلال اقلیم کردستان

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با بیان اینکه استقلال اقلیم کردستان عراق به بروز تنش های بیشتر منجر خواهد شد، تصریح کرد: تحقق این مسأله به مصلحت کُردها نیست.

اتوبیوگرافی

تکست آهنگ