مرحوم دولابی:مومنان برجسته طالب موت هستند

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: فقط مومنان برجسته طالب موت هستند. چون زیر چشمی نگاه کرده است و دیده است که آن طرف حیات است. کلام پیامبرشان را قبول کرده‌اند که برای حیات آفریده شده‌اند.

علم و فناوری

اتوموبیل