مرگ ۹۷ تهرانی بر اثر مصرف قرص برنج

در ۹ ماه نخست امسال ۹۷مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۳۶ درصد کاهش یافته است.

سایت خبری زندگی

لردگان