معاون وزیر: ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم

معاون وزیر کار با بیان اینکه در سال ۹۳ حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده که از این میزان، ۳۸۰ هزار شغل به صورت پایدار باقی مانده است، گفت: امسال ۴۰۰ هزار اشتغال خواهیم داشت.

روزنامه قانون

گیم پلی استیشن