معمای سقوط شاه چندان هم پیچیده نیست

حسین نورعلی گفت: در معمای شاه تلاش شده بازیگران نقش‌های تاریخی بیشترین شباهت را به شخصیت موردنظر داشته باشند اما قرار نیست آن شخصیت عین به‌عین بازسازی شود.

خبر جدید

لردگان