مفاد تسهیلات روادید ایران و روسیه

موافقتنامه تسهیل فرآیندهای صدور روادید بین ایران و روسیه از امروز (شنبه) اجرایی شد که بر اساس آن گروه های خاصی از ایرانیان و روس ها در ایران و روسیه و مقیم هر کشور دیگر به صورت متقابل مشمول تسهیل دریافت روادید می شوند.

استخدام

دانلود نرم افزار