موتورسیکلتی که به جای بنزین با آب کار می‌کند

یک مبتکر برزیلی موتورسیکلتی ساخته است که از آب به عنوان منبع تامین انرژی استفاده می کند.این موتور سیکلت مسافت ۵۰۰ کیلومتر را تنها با یک لیتر آب طی می کند.آب عنصر اصلی این آزمایش است. پس از الکترولیز مولکول آب توسط باتری، از تجزیه آن اتم هیدروژن بدست می آید که به عنوان منبع احتراق موتور استفاده می شود. موتورسیکلت با ترکیب باتری و سیستم احتراق هیدروژنی کار می کند.

اخبار

دانلود فیلم خارجی