موکول انتخاب رئیس آکادمی استقلال به سال ۹۵؟

با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان سال و با توجه به اینکه همچنان باشگاه استقلال نتوانسته رئیس آکادمی فوتبالش را انتخاب کند، احتمالا این انتخاب به سال ۹۵ موکول خواهد شد.

علم و فناوری

ترانه