موگرینی :شرایط کنونی ایجاب می کند مذاکرات صلح سوریه در ژنو ثمربخش باشد

« فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که معتقدم« شرایط ضروری کنونی ایجاب می کند مذاکرات صلح سوریه در ژنو ثمربخش باشد»، گفت: انتظار نداریم با توجه به اوضاع منطقه مشکلات و بحران در یک شبانه روز حل شوند اما باور داریم امروز شرایط لازم که در پنج سال گذشته فاقد آنها بودیم مانند توقف عملیات جنگی و امکان رسیدن کمک های انسان دوستانه در سوریه وجود دارد.

اندروید

خبر اسلامی