میکل آنژ با داشتن چه بیماری شاهکارهایش را خلق کرد؟

میکل آنژ را یکی از هنرمندان نابغه تاریخ می‌دانند که شاهکارهایش هنوز بسیاری را شگفت زده می‌کند. به گزارش ایرنا،اما بررسی تصاویر او نشان داده که او بسیاری از آثارش با وجود ابتلا به یک بیماری خلق کرده است.

کیمیا دانلود

ماشین های جدید