نامه‌ اعتراضی حامد زمانی به مدیران صدا و سیما

مگه ما حرف از «هنر متعهد» نمی‌زدیم؟ مگه ما محتوامحوری و جریان سازی فرهنگی رو دم ازش نمی‌زدیم؟ مگه بنا نبود از تز هنر برای هنر عبور کنیم؟ مگه…

اخبر جهان

آگهی استخدام