ناگفته های بسیار با دفن «بابک زنجانی»

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت پرداختن به ماهیت عوامل پشت پرده در پرونده بابک زنجانی، گفت: با اعدام زنجانی چیزی حل نمی‌شود و بسیاری از حرف‌ها با دفن وی ناگفته می‌ماند.

فانتزی

باران دانلود