نخستین مشعل فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی روشن شد

یک مقام مسئول در پارس جنوبی اعلام کرد : آغاز مراحل آزمایش و راه اندازی نخستین ردیف پالایشی فازهای ٢٠ و ٢١ و روشن شدن مشعل این پروژه پارس جنوبی، گام نخست برای بهره برداری از پالایشگاه این فازها با گاز ترش فازهای ٦ تا ٨ برداشته شد.

موسیقی روز

مد روز