نرم‌افزار بومی «سبک زندگی» ویژه اندروید

برنامه نویسان دانشگاه صنعتی شریف در آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه این دانشگاه نرم افزار کاربردی سبک زندگی با نام «آن شو» را طراحی کردند.

باشگاه خبری ورزشی

مجله اتومبیل