نقشه راه هسته‌ای کشور ترسیم شود

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: هیچ سند جامعی در راستای ترسیم و تدوین نقشه راه هسته‌ای کشور وجود ندارد که باید در این راستا اقدام شود.

وبلاگ اطلاعات

باران دانلود