نوبخت: صدا و سیما طبق قوانین و مقررات عمل کند

سخنگوی دولت گفت: صدا و سیما با توجه به این که در سنوات گذشته هم صحبت های سران سه قوه را براساس دستورالعملی پخش می کرد، انتظار می رود طبق قوانین و مقررات عمل کند.

اتومبیل

ساخت بنر