نیمی از جمعیت انسان تا ۳۰ سال دیگر بیکار می‌شوند

دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که نیمی از جمعیت انسان تا 30 سال دیگر بیکار خواهند شد چراکه ماشین و ربات جای آنها را خواهند گرفت.

سیستم اطلاع رسانی

دانلود آهنگ آذری