هاموند:با تغییر نظام شرایط سوریه تغییر می‌کند

وزیر خارجه انگلستان که در کنفرانس مونیخ به سر می‌برد درباره تصمیم برای توقف جنگ در سوریه گفت شرایط این کشور تنها در صورت تغییر نظام، بهتر می‌شود.

نخبگان