هشدار آمریکا بابت تبدیل شدن لیبی به سوریه

دولت اوباما به سختی تلاش می‌کند تا ترکیبی درست از اقدامات دیپلماتیک و نظامی با هدف متوقف‌ کردن داعش در لیبی اتخاذ کند. این گروه تروریستی با سوءاستفاده از هرج و مرج سیاسی این کشور شمال آفریقا در حال تحکیم مواضع خود در یک قدمی اروپاست.

خبر جدید

میهن دانلود