هشدار نیروهای عراقی به عربستان: مرزها را گورستانتان می‌کنیم

نیروهای مردمی عراق ضمن هشدار به عربستان، اعلام کردند که مرزهای عراق گورستان تمامی کسانی خواهد شد که قصد نزدیک شدن یا لطمه زدن به آن را داشته باشند.

بازی آزاد

خرید غذا