هشدار کردهای سوری به ترکیه

حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه درخواست ترکیه مبنی بر خروج از اعزاز را رد کرده و درباره مداخله زمینی این کشور در سوریه هشدار داد.

دانلود موزیک

فستیوال فیلم