واکنش بهبهانی به جنجال پورشه/ داماد رئیس سابق قوه قضائیه نیستم

از بهبهانی درباره شایعات درباره نسبت فامیلی با آیت الله شاهرودی سئوال شد که وی چنین پاسخ داد: هیچ نسبت فامیلی با بیت آیت الله شاهرودی از نظر سببی و نسبی ندارم.

فانتزی

پامنا موبایل لپ تاپ