واکنش وزیر بهداشت به اعتراضات دانشجویی: باید بدون تعصب گوش کرد

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درمورد برخی اعتراضات دانشجویی از جمله رواشناسی، پرستاری، اظهار کرد: باید منصفانه و بدون تعصب به اعتراضات گوش کرد و اگر مشکلی وجود دارد، اصلاح شود.

شهر خبر

استخدام ایران