وزیر بهداشت: دکتر روحانی مظلوم واقع شده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: من اهل تملق نیستم اما دلم برای دکتر روحانی می سوزد. من سال هاست که شاهد مشکلات و استرس های دکتر روحانی هستم و به نظر من ایشان واقعا مظلوم واقع شده اند.

دانلود سریال و آهنگ

خرم خبر