وزیر خارجه انگلیس: سفر ظریف به لندن نشانه گرم شدن روابط است

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس با اشاره به سفر محمد جواد ظریف به لندن، اولین سفر یک وزیر امور خارجه ایران به انگلستان در بیش از ده سال اخیر را ‘نشانه گرم شدن’ روابط لندن و تهران خواند.

مرجع سلامتی

عرفان دینی