وزیر دادگستری: احترام به رای اشتباه مردم هم مهم است/حق الناس، مهمترین حقوق شهروندی

وزیر دادگستری، مهمترین حقوق شهروندی را حق الناس دانست و با بیان اینکه اصل احترام به رای مردم یک اصل مهم در نظام جمهوری اسلامی است، گفت: حتی احترام به رای اشتباه مردم هم مهم است و نمی توانیم بگوییم چون مردم در این مورد انتخاب درستی انجام ندادند، نباید به رای آنها احترام بگذاریم.

اخبار

اندروید