پاسخ اوباما به ترامپ

باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا با تاختن به آنچه که لفاظی های ‘غیرموجه’علیه مسلمانان در حیطه سیاسی خواند، به طور سربسته دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان برای راهیابی به کاخ سفید را به باد طعنه گرفت.

اس ام اس جدید

افق