پاسخ سخنگوی مخابرات به داستان آش و جای آن

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر این‌که هنگام واگذاری مخابرات، آش با جای آن داده شد گفت: وقتی مخابرات برای فروش روی تابلوی بورس رفت تمام مسائلی که امروز مطرح می‌شود ده‌ها بار در سازمانهای مربوطه بررسی و مخابرات آگاهانه فروخته شد.

دانلود آهنگ جدید

تلگرام