پخش تبلیغ داوطلب انصرافی خبرگان از رادیو!

برنامه تبلیغی آیت الله محمدصادق (محی الدین) حائری شیرازی در حالی که پنجشنبه گذشته از نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری انصراف داده بود، امروز از شبکه رادیویی تهران پخش شد.

عکس

گیم پلی استیشن