پیام های نشست مشترک سران سه قوه

سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در ادامه نشست های گذشته، دیروز نیز تشکیل جلسه دادند. نشست هایی از این دست افزون بر آنکه از تلاش آنان برای وفاق، همفکری و هماهنگی قوا حکایت می کند، ضرورت های ایجاد فضای مطلوب برای گسترش مشارکت سیاسی و مدنی و پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون را به تصویر می کشد.

دانلود سریال

گیم پلی استیشن