پیروزی شیرین العربی با درخشش دژاگه و نکونام

العربی با درخشش دو ستاره ایرانی خود پیروزی ارزشمندی را به دست آورد، اما الغرافه با وجود گلزنی شجاعی بازی را واگذار کرد.

فیلم سریال آهنگ

سپهر نیوز