پیشگوی موفق انتخابات آمریکا باز هم برنده شد

پروفسور لیچمن رکورد ۳۲ ساله درستی پیش بینی های انتخاباتی خود را همچنان حفظ کرد. او از معدود کارشناسانی بود که پیروزی ترامپ را پیش بینی کرده بود.

دانلود رایگان اینستاگرام