پیش‌بینی‌هایی برای اقتصاد ایران در ۹۵/بانک، مسکن، ارز و بورس چه شرایطی خواهند داشت؟

ایمانی‌راد می گوید: سال 95 سال سختی خواهد بود؛ سخت بودن از این جهت که کمبود پول که در سال 94 وجود داشت در سال اینده هم همچنان این شرایط ادامه دارد.

اندروید

موبایل دوستان