چند خبرنگار خارجی راهپیمایی ٢٢ بهمن را پوشش می‌دهند؟

۳۶۵ خبرنگار، عکاس و عوامل گروه‌های تلویزیونی رسانه‌های خارجی متعلق به ٢٢ کشور جهان، راهپیمایی٢٢ بهمن را پوشش خبری خواهند داد.

اتومبیل

صبحانه