کاخ سفید: آزمایش‌های موشکی ایران ارتباطی به برجام ندارد

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آزمایش های موشکی ایران به طور جداگانه از توافق هسته ای بررسی خواهد شد.

سپهر نیوز

خبر فرهنگیان