کارگردان «زندان زنان»: به هیچ وجه توان رقابت با آقازاده‌ها را نداریم

درباره عملکرد شورای پروانه نمایش و دورانی که بسیاری از سینماگران امید بسیاری برای حل بسیاری از بحران‌ها و اختلافات داشتند، با منیژه حکمت هم‌صحبت شدیم.