کاریکاتور/ گام سوم !!

فرهنگ نیوز: مدعیان اصلاحات زمانیکه با فتنه و آشوب نتوانستند قدرت سیاسی را یکسره در چنبره خود در آورند و جریان نظام و انقلاب را تغییر مسیر دهند، تاکتیک ها را تغییر دادند ولی راهبردها همان است. به دست آوردن قدرت سیاسی و اعمال اهدافی که تاکنون موفق به ثمر نشاندن آن نشده اند در حال حاضر از طریق گام های آهسته اما پیوسته دنبال می شود. جریان فتنه در پوشش برخی از مدعیان اصلاحات، گام های خود را در انتخابات سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ تعریف کرده و کسب صندلی های شورای شهرها را برنامه بعدی خود معرفی کرده ند.

اس ام اس

دانلود فیلم خارجی