کرباسچی: نفوذی‌ها با قیافه حزب‌اللهی جلو می‌آیند

غلامحسین کرباسچی گفت: نفوذی تلاش میکند عناصر توانمند را در باور جامعه سست کند. نفوذی نمی گوید من کارگزارم بلکه او با حزب اللهی ترین قیافه جلو می آید.

خبر جدید

ورزشی