کشف اسناد اتمی امریکا در سطل زباله

اداره امنیت اتمی ملی امریکا از یک پیمانکار به علت به خطر انداختن اسرار اتمی و انداختن اسناد طبقه بندی شده در سطل‌های زباله محافظت نشده، انتقاد کرده است.

روزنامه ایران

دانلود نرم افزار