کشف هزار قرص‌ روان‌گردان از انتحاری‌های داعش

صبح امروز بیش از هزار قرص روان گردان در یکی از مراکز بهداری داعش در “شارع وطبان” در غرب سامرا توسط نیروهای مقاومت کشف شد؛ این داروهای روان‌گردان به منظور آماده سازی تروریست برای انجام عملیات انتحاری استفاده می‌شود.

مرکز فیلم

مدرسه