کشمکش ساندرز و کلینتون بر سر رابطه با ایران

نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته در جدیدترین مناطره انتخاباتی خود بار دیگر بر سر رابطه با ایران به کشمکش پرداختند.

آهنگ جدید

دانلود موزیک