گزارش بانک مرکزی از علائم کاهش رکود در نیمه نخست امسال

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ۴.۲ درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفی ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم رسید که از کاهش علائم رکود در اقتصاد نشان دارد.

بازی آزاد

گیم پلی استیشن