گزارش بانک مرکزی از علائم کاهش عمق رکود در نیمه نخست امسال

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ۴.۲ درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفی ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم رسید که از کاهش علائم رکود در اقتصاد نشان دارد.

سایت خبری زندگی

آگهی استخدام