گلایه کم سابقه طیب نیا از مافیای ثروت و قدرت

وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند.

خبرگذاری اصفحان

فستیوال فیلم