یدالله سحابی، اولین رئیس مجلس در جمهوری اسلامی ایران /عکس

مرحوم یدالله سحابی، در اولین دوره مجلس شورا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان رئیس سنی بر کرسی ریاست نشست و عنوان اولین رئیس مجلس در جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داد. سپس اکبر هاشمی رفسنجانی، با برگزاری انتخابات داخلی مجلس، اولین رئیس رسمی اولین مجلس جمهوری اسلامی شد.

دانلود موزیک

خبرگذاری خوزستان